Warning, our website may not display or work properly on your browser.
We recommend that you update it if you can.

Update my browser
I don't want or I can't update my browser
BackBackMenuCloseClosePlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp

Grythyttan Station

Restoration of a Swedish railway station from 1877!

Biljettexpeditionen ++++ Ticket Office

Please see below for news in English. 

Nu är det bara lite mer än 1 dag kvar av vårt Crowdfunding-projekt, och vi ser fram emot att några fler supporters tillkommer under sista dagen och de sista timmarna. Det är fortfarande tillräckligt med tid för att vi tillsammans ska kunna ro projektet i hamn och ta ett stort steg framåt i renoveringen av huset.

Hjälp oss att nå i mål strax innan midnatt på fredag. Annars kommer vi att förlora hela insamlingen till stationshuset.

Dags att se sig omkring i ett av de mest spännande rummen, rummet med tydliga spår av verksamheten från förr: 
Den gamla biljettexpeditionen. Här finns det ofantligt många formulär och handlingar kvar, som mestadels är från åttiotalet. Det var den sista tid som stationen var bemannad. Vi ska visa en del av det vi hittat hittills i skåpen och på väggarna. Målet är att sortera allt och göra det tillgängligt som ett del av en museihörna i huset. Sortera alla papper vore ett perfekt vinterjobb, om det bara fanns värme i huset. 

**********

Now it is only a little more than 1 day left of our Crowdfunding-project, and we do look forward to some more people participating during the last day and the last hours. It is still enough time to reach our goal together, and to finish this project as a big step forward in the renovation of the old railway station.

Help us reaching our goal just before midnight, tomorrow evening, Friday. Otherwise we will loose everything that we achieved so far. 

Time to take a look at the probably most interesting room, the room with most traces of office life back then. There are loads of forms and documents left behind, most of them dating from the eighties. That is the time when the station still had staff on site. Let us show you some of the things we found so far in cupboards and drawers. In the long run, we would like to sort everything and make it available to visitors in a small museum in the station. 
Sorting these papers would be a perfect job for winter, provided that there is some heating in the house. 

Biljettexpeditionen  ++++  ticket office 

Thanks to @ExposuretimebyKea (Instagram & Facebook) for help with pictures! <3