Warning, our website may not display or work properly on your browser.
We recommend that you update it if you can.

Update my browser
I don't want or I can't update my browser
BackBackMenuCloseClosePlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp

Grythyttan Station

Restoration of a Swedish railway station from 1877!

 • 10 days left - 10 dagar kvar

  A BIG THANKS to all of you who support us saving the old railway station!!

  Now we are on 36% and we have 10 days left to reach our goal. And together with and thanks to you, we will make it! 
  Please continue to involve friends and relatives who might be up to support us and be part of a slightly crazy project like this. Everyone can take part, for the fun of it and for the good cause, if nothing else!

  The countdown is on - ready, steady, gooo!!

  *********************

  ETT STORT TACK till er alla som stöder oss och bidrar till att bevara det gamla stationshuset!!

  Nu har vi nått 36% och vi har hela 10 dagar kvar för att nå i mål. Tillsammans och tack vare er ska vi gå hela vägen!
  Fortsätt att berätta för era vänner, bekanta och släktingar som vill vara med i vårt kanske lite galna projekt. Alla kan vara med, för rolighetens skull och för den goda saken, om inget annat!  

  Nedräkningen har börjat - klara, färdiga, gååå!!

  A little bit of history. // Lite historia. 

  While we wait for that lottery win, we might as well take a look at the very old toilet on the upper floor of the station. There, you can find an awful lot of lottery bills from early 1900, which were used as wallpaper in the room back then.

  ****************

  Medans vi väntar på den stora lotterivinsten till stationshuset, kan vi titta på ett stort antal lotterisedlar från i början av 1900-talet i den gamla toan på husets övervåning. Sedlarna har används som tapet i det lilla rummet.

 • The coldest May since 1877 *** Kallaste majmånad sedan 1877

  (Se nedan för samma nyhet på svenska)

  Thanks so much to everyone of you who is supporting us!! By now we reached 28% and we still have 12 days left for reaching our goal. Which we will reach, with your help! So please continue to involve the people around you who want to be part of saving an old Swedish railway station!

  Today, they said on the radio that this year it is in fact the coldest May since 1877 in Sweden.Hang on a minute? 1877? That's the first year the railway station was in use! So one starts thinking about what the weather during that year was like, how it might have affected the newly built house, and what people thought about the weather back then. Were they just like us moaning about the weather, never happy with rain or shine, warm or cold? Or was it just to get on with things and see to survive, feed the family? 

  Anyhow, it makes us feel better about the fact that we did not really manage to start the renovation season 2015 yet. So right now we hope for a warm summer. Time to look back at what happened last year at this time. 

  The biggest job last year (and the most expensive one so far) was probably changing the electricity from being unearthed to earthed in the entire house. From a fire security point of view, and since we wanted to be able to work in the station, this was the first job we ordered and got help with. A few of the outdoor lamps still need to be fixed, but that we will solve during this summer. 

  Otherwise there is now electricity in all rooms apart from two small ones. Let's take a look at some pictures of the electrical system. 

  *****************

  Tack så hemskt mycket till er alla som hjälper oss med detta projekt! Nu har vi nått 28% av vårt mål, och det är fortfarande 12 dagar kvar för att nå i mål. Och det ska vi göra, tillsammans med er! Så fortsätt gärna med att berätta för de som finns i er närhet och som vill vara med och rädda ett gammalt svenskt stationshus! 

  Idag sade de på radion att månaden maj 2015 är den kallaste sedan 1877 i Sverige. Ursäkta, hörde jag rätt? 1877? Det var ju första året som stationshuset var i bruk! Då börjar man ju fundera hur vädret var under hela detta år. Hur det kanske påverkade det då nybyggda huset, och hur människor tänkte kring vädret då. Var de precis som vi? Aldrig nöjda med vädret? Var det för blött, eller för torrt, för varmt eller för kallt? Eller gillade de bara läget och såg till att familjen var försörjd och mådde bra? 

  Hur som helst så mår vi bättre av att veta att årets vår faktiskt är kall. Att vi inte behöver ha dåligt samvete för att vi inte hunnit köra igång årets renoveringssäsong ännu. Dags alltså att titta tillbaka på vad som hände förra året vid denna tid. 

  Det största jobbet (och det hittills mest kostsamma) var nog att byta hela elsystemet i huset från ojordat till jordat.  Med tanke på brandsäkerheten, och eftersom vi ville kunna jobba i huset, var elen det första vi beställde och fick hjälp med. Ett par utelampor behöver fortfarande fixas, men det kommer vi att göra under sommaren. 

  Annars finns det nu el i alla rum, förutom två. Låt oss titta på lite bilder från jobbet. 

  The old electricity central. You will even find a sign that states which of the switches used to work for the light in the outside loo, which is long gone. *****  Den gamla elcentralen. Det finns till och med strömbrytare till de gamla toaletterna. Afträdet är naturligtvis borta sedan många år. 

  This is what it looked at times in the upstairs living room of the old flat. Loads of old cables. ****** Så här såg det ut under en tid i det gamla vardagsrummet på övre våningen. Kablar överallt. 

  Outside lamps - finally there is a sign of life during the dark nights. ***** Utelampor - äntligen tecken på liv under mörka nätter. 

 • 22% and 2 weeks to go!

  (Se en bit ner på sidan för samma nyhet på svenska.)

  A big thank you to all of you who help us rescuing the railway station! During the last days we got help from more family members and our very first supporter from France, Julian! Together with you we reached 22% of our goal, we send a big thank you hug to all of you! 

  Please remember, that should we not reach our goal on 12th of June, you will get your money back, and we will not receive anything. Therefore, please help us and tell your friends and family about this. Everybody can take part!

  Have a lovely weekend, 

  Anja & Mikko

   

  ****************

  Ett stort tack till er alla som hittills har bidragit till att rädda stationshuset! Under de sista dagarna har fler familjemedlemmar och vår första supporter från Frankrike, Julian bidragit till att vi nu har nått 22%. Tack och en stor kram till er alla! 

  Vi vill dock påminna om att når vi inte i mål den 12 juni, så kommer ni få era pengar tillbaka, och vi får ingenting. Så hjälp oss gärna genom att sprida det här bland era vänner och bekanta. Alla kan vara med!

  Vi önskar er en fantastiskt fin helg, 

  Mikko & Anja

   

 • 17 & 17

  (Se en bit ner på sidan för samma text på svenska.)

  A big thank you and a huge hug to you who joined us as supporters during the last days!
  We reached 17% of our goal so far, and we have still 17 days left, the last day being the 12th of June.  Surely we can involve more people? 

  We got the question several times now, whether there is an alternative way of payment than via Ulule. The answer is YES. We can arrange for a good old fashioned bank transfer, if you like. Please contact us on [email protected] and we will give you the details. 

  Have a great week!! 

  Mikko & Anja

  ****************

  Ett varmt tack och en stor kram till er som har tillkommit som supporters under de senaste dagarna!
  Vi har nått 17% så här långt och vi har 17 dagar kvar - sista datumet är den 12 juni.   Kan vi bli fler tror ni? 

  Vi har nu flera gånger fått frågan om det finns en alternativ väg för inbetalning av bidrag än via denna sida. Svaret är JA, det finns det. Vi kan använda en vanlig gammal hederlig banköverföring. Hör av er till oss via [email protected] för att få bankuppgifter. 

  Ha en fortsatt trevlig vecka!! 

  Mikko & Anja

  The other "entrance" to the old 1st class waiting hall. // Den andra "ingången" till den 1:a class väntsalen. 

   

  The old 1st class waiting hall. // Den gamla 1:a class väntsalen. 


  A lot of paint job left to do! // Det är mycket kvar att måla!  

   

 • Movie star

  (OBS! Text på svenska en liten bit ner på denna sida!)

  Did you know that Grythyttans railwaystation even has been shown in cinema? If you ever watched the film "Polismördaren" (police murderer) with Gösta Ekman from 1994, then you will notice a familiar yellow wall in the beginning of the movie. You will also notice that the station is called "Moby". When you visit us, you will spot this odd sign saying "Moby" in our small workshop area, the former goods handling area. This sign has been rescued after Polismördaren got recorded. 

  Our film recommendation for this weekend is "Polismördaren" - watch it and get to see Grythyttan and its buildings in a slightly different context ;-). And during summer you of course have to visit the film set! 

  Wouldn't it be a great idea to show "Polismördaren" in the big 2nd class waiting hall? This together with some nice barbequeue during the summer outside could be something, don't you think? 

  Anyway, thanks so much for supporting us! Share the project with your friends and family, and enjoy a great weekend!

  Visste du att stationshuset har visats på bio? Om du någonsin har sett filmen "Polismördaren" med Gösta Ekman från 1994, så känner du kanske igen en typisk gul vägg under de första minuterna. Du kommer nog också märka att stationen kallas för "Moby". När du hälsar på oss, så kommer du se precis den skylten i vår lilla verkstad, det före detta resgodset. Skylten har räddats efter avslutad filminspelning. 

  Filmrekommendation för helgen är såklart "Polismördaren" - upplev Grythyttan från ett helt annat perspektiv ;-). Under sommaren är det såklart ett måste att besöka filminspelningsplatsen, eller hur?

  Just det, vore det inte en riktigt bra idé att visa Polismördaren i den stora 2:a klass väntsalen? Filmkväll med rejäl grillkväll i trädgården under sommaren, kanske. Kan det vara något?

  Hur som helst, tack så hemskt mycket för ert stöd! Berätta gärna för intresserade vänner, bekanta och familj om vårt projekt, och ha en fantastiskt fin helg!